İleri Teknoloji Yapay Zeka İle Başarı Basamakları

İleri Teknoloji Yapay Zeka İle Başarı Basamakları

Seditor 1 ay önce

14 Mart 2018 yılında hayata gözlerini yuman Hawking' in kanıları yavaş yavaş gerçek oluyor. ABD (Amerika Birleşik Devleti)'de Dartmouth Kolejinde yapılan araştırmalara göre yapay zeka yöntemi ile öğrenciler üzerinde başarının nasıl arttırılacağı yönünde çalışmalar ortaya konuldu. Bu çalışma sayesinde öğrencilerin konuları ve/veya derste bahsi geçen aktiviteleri ne denli kavradıklarını ölçen makine ölçme algoritması sayesinde öğrencilerin konuya hâkim olma performansını belirlemek kolay hale geliyor. Yapılan araştırmada çalışma içerisinde bulunan öğrencilerin ''nöron puanı'' olarak bilinen puanlama sistemi ile konuya olan hâkimiyetleri ölçülüyor. Yani burada öğrencinin başarısı değil performansı baz alınarak değerlendirme yapılıyor. Böylelikle öğrenciler üzerinde öğretmenlerin dersi anlatarak mı daha anlaşılır olduğu, yoksa yapay zekâ metoduyla geliştirilen bu sistemin mi daha verimli olduğu ortaya konuldu. Geliştirilen bu teknolojinin tek dezavantajı sözel odaklı çalışmalarda nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir fikrin olmadığı yönünde.

Yapay Zekalar Korkutuyor

Öğretmenler öğrencilerine ders anlatıyor ancak hangi öğrencinin konuyu ne kadar iyi anladığı, ne kadarına hâkim olduğu yönünde soru işaretleri her zaman gündemde olan bir nokta. Yapay zekâlar hakkında her ne kadar korkutucu teoriler ortaya atılsa da teknolojiyi doğru kullanarak faydalı bir şeyler üretmek başarı giden yolu doğru kullanabilmenin adımı olarak görmek mümkün oluyor. Yapay zekâ ve nöron puanı ile okullarda öğrencilerin başarı yüzdeleri yapılan araştırmalar neticesinde arttığını gösteriyor. Günümüz öğretmenleri anlattıkları konuları öğrencilerin tamamıyla hâkim olmalarını ve yaptıkları testlerde yüksek puan almalarını bekliyorlar. Bir konuyu ilk kez dinleyen bir öğrenciden beklentilerin bu denli fazla olması başarı seviyesini de gerilettiği yönünde varsayımlar ortaya çıkıyor. Geliştirilen yapay zekâ sayesinde öğrencilerin hangi eğitim yöntemlerinde başarılı oldukları ve konuya olan hâkimiyetlerini test etme de ne oranda başarılı olduklarını değerlendirmede önemli olduğu anlaşılıyor.